Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 18/08/2017 - 18:4

Hướng dẫn sinh viên hệ Đại học chính quy khoá 55 năm 2017 nhập học

1. Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị hồ sơ nhập học   [Xem tại đây]

2. Bảng hướng dẫn quy trình nhập học  [Xem tại đây]

3. Tra cứu thời gian đến nhập học, bàn đón tiếp sinh viên   [Xem tại đây]

4. Chỉ dẫn đường đến Học viện Tài chính   [Xem tại đây]

5. Sơ đồ bàn đón tiếp sinh viên   [Xem tại đây]

6. Xếp chuyên ngành   [Xem tại đây]

7. Quy chế nội trú  [Xem tại đây]

8. Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, tín dụng sinh viên  [Xem tại đây]

9. Thông tin về học cùng lúc 2 chương trình   [Xem tại đây]

10. Sơ đồ về hội trường của Học viện Tài chính tại Đức Thắng   [Xem tại đây]

11. Các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (01 -> 07) [Xem tại đây]

----------------------------------------------------------------------------------

*Các thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật

 

Số lần đọc: 4368