Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 13/01/2017 - 8:35

TB Tổ chức phổ biến quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm cả lớp chất lượng cao)
Số: 52/TB-HVTC, ngày 13 tháng 01 năm 2017

       Để triển khai việc thực hiện kết luận giao ban tháng 1/2017 về việc phổ biến quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với hệ đại học chính quy khóa 54, Học viện thông báo như sau:
1. Nội dung phổ biến quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ:
      Từ năm 2016, khóa 54 - hệ đại học chính quy bắt đầu áp dụng Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ mới (Theo Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016). Do vậy, để đảm bảo quyền lợi về học tập của sinh viên cũng như để Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ được triển khai thuận lợi trong thực tiễn, Học viện tổ chức phổ biến những điểm mới bổ sung, những điểm thay đổi so với Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ cũ (Theo Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012 của Giám đốc Học viện).
2. Tổ chức phổ biến Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được bố trí theo kế hoạch sau:
2.1. Lịch phổ biến Quy định đào tạo mới được tổ chức tập trung tại HT 700 – Học viện Tài chính - P.Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
2.2. Lịch phổ biến Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ chéo buổi với lịch học chính khóa (có lịch chi tiết kèm theo).
    Để thuận lợi cho việc tổ chức phổ biến Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy, sinh viên khóa 54 đọc và nghiên cứu trước nội dung Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ mới (Theo Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 [XEM TẠI ĐÂY] và Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 7/8/2015
[XEM TẠI ĐÂY]). 
2.3. Thời gian phổ biến Quy định đào tạo: 
    - Buổi sáng: Ca 1 từ 7h30’- 9h00’; Ca 2 từ 9h30’- 11h00’
    - Buổi chiều: Ca 1 từ 13h00’ - 14h30’; Ca 2 từ 15h00’- 16h30’
    - Buổi tối: Từ 18h00’ (dành cho sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao).
3. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan
3.1. Ban Quản lý đào tạo
   - Là đơn vị đầu mối tổ chức phổ biến quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ đối với khóa 54
   - Chuẩn bị tài liệu, ấn phẩm và các điểm mới để phổ biến cho sinh viên
   - Lập dự trù kinh phí để hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị liên quan.
3.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên
   - Phối hợp với các Khoa QLSV liên quan để duy trì trật tự trong HT700.
   - Cử cán bộ phối hợp với Khoa QLSV để phân công khu vực chỗ ngồi đối với sinh viên các chuyên ngành khóa 54 theo lịch thông báo.
3.3. Ban Tài chính kế toán
    Duyệt và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai phổ biến quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ mới ban hành năm 2016 theo đề nghị của các đơn vị liên quan.
3.4. Ban Quản trị thiết bị
    Cử cán bộ trực mở cửa HT700 để phục sinh viên khóa 54 tham dự phổ biến quy định đào tạo theo lịch thông báo.
3.5. Khoa Quản lý sinh viên
   - Đôn đốc sinh viên khóa 54 thuộc Khoa quản lý tham dự lịch phổ biến Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ theo lịch nêu trên.
   - Cử cán bộ Văn phòng khoa phối hợp với Ban CTCT&SV để ổn định và bố trí khu vực chỗ ngồi trong HT700 theo lịch thông báo.
   - Phối hợp với các cán bộ văn phòng Khoa QLSV để tổ chức điểm danh sinh viên có mặt tham dự theo lịch thông báo.
3.6. Sinh viên khóa 54
     Sinh viên tham dự đầy đủ lịch phổ biến Quy định đào tạo đại học hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ theo lịch thông báo.

 

Số lần đọc: 1933