Tiếng Việt | English
Thứ ba, 11/04/2017 - 0:19

TB: v/v bổ sung lịch thi lại học kỳ I năm học 2016 - 2017
Số: 32/TB-QLĐT ngày 10 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: - Các Ban, Khoa và đơn vị liên quan

   - Các lớp sinh viên liên quan

 

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-HVTC ngày 16/05/2016 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Thông báo số 1269/TB-HVTC ngày 19/12/2016 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức và quản lý thi lại các học phần/môn học học kỳ I năm học 2016-2017 của các hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2;

Căn cứ vào Thông báo số 15/TB-QLĐT ngày 09/03/2017 về việc bổ sung lịch thi lại học kỳ I năm học 2016-2017;

Căn cứ Báo cáo nhanh của Bộ môn Giáo dục thể chất ngày 22/03/2017,

Ban QLĐT thông báo bổ sung lịch thi lại học kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên các lớp không tổ chức thi lại được vào ngày 19/03/2017 vì lý do thời tiết, cụ thể như sau:

Ngày thi

Giờ thi

Môn thi

Giờ LT

(gồm cả HTMT)

Số TC

Lớp niên chế

16/4/17

Bắt đầu từ 07h30

GDTC 3

36

 

CQ52

16/4/17

Bắt đầu từ 07h30

GDTC 1

36

1

CQ54 (gồm cả CLC),

Học lại

16/4/17

Bắt đầu từ 07h30

GDTC 1

30

 

Học lại

 

* Trong trường hợp thời tiết xấu, Bộ môn không thể tổ chức thi vào ngày 16/04/2017 thì lịch thi lại sẽ được điều chuyển sang buổi sáng ngày 07/05/2017 (bắt đầu từ 07h30).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2551
Các bài đã đăng