Tìm
English
Thứ sáu, 28/07/2023 - 16:44

TB: v/v điều chỉnh hình thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến
Số: 888/TB-HVTC ngày 28 tháng 07 năm 2023

Do công tác bàn giao khu giảng đường mới C, D tại 69 Đức Thắng muộn hơn dự kiến, Học viện Tài chính thông báo điều chỉnh hình thức giảng dạy theo Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2023-2024 như sau:

1. Chuyển từ hình thức giảng dạy trực tiếp sang trực tuyến đối với các lớp có lịch giảng dạy tại khu giảng đường mới C, D từ ngày 31/07/2023 đến hết ngày 19/08/2023.

Hội trường quy đổi từ trực tiếp sang trực tuyến [XEM TẠI ĐÂY]

2. Tạm hoãn học phần/môn học Giáo dục thể chất (Học phần tự chọn) đối với các lớp tín chỉ: CQ60/61; CQ60/62; CQ60/63 từ ngày 31/07/2023 đến hết ngày 19/08/2023.

3. Nhiệm vụ các đơn vị liên quan

- Ban QTTB&ĐTXD cử cán bộ trực theo dõi, hướng dẫn các khóa/lớp sinh viên chuyển đổi hình thức từ giảng dạy trực tiếp sang trực tuyến.

- Trưởng các bộ môn nhận tài khoản giảng dạy trực tuyến quy đổi qua email từ Ban Quản lý đào tạo; thông báo cho giảng viên giảng dạy các học phần/môn học thuộc Bộ môn biết để thực hiện.

- Các Khoa quản lý sinh viên liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện; chủ động thông báo lịch điều chuyển hình thức giảng dạy đối với các hội trường liên quan cho cố vấn học tập các lớp biết thông tin và trả lời sinh viên khi cần thiết.                                                

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ Ban Quản lý đào tạo, Ban QTTB&ĐTXD để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 55969

Danh sách liên kết