Tiếng Việt | English
Thứ hai, 17/10/2016 - 15:22

TB V/v Điểm trúng tuyển Chương trình chất lượng cao khóa 54 năm 2016

        Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;
       Căn cứ thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
      Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/8/2015 về việc ban hành quy định đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy,
      Hội đồng tuyển sinh CTCLC thông báo điểm trúng tuyển là 450 điểm của kỳ thi tuyển sinh Chương trình chất lượng cao khóa 54 năm 2016 Học viện Tài chính (tương đương 450 điểm TOEIC, tương đương mức 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). Thí sinh xem danh sách trúng tuyển Chương trình chất lượng cao khóa 54 năm 2016 trên website theo địa chỉ: www.hvtc.edu.vn. 

                                                                                     HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CTCLC KHÓA 54 NĂM 2016

 

Số lần đọc: 2794