Tìm
English
Thứ hai, 12/04/2021 - 10:27

Thông báo Về việc thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với sinh viên HVTC
Số : 368 /TB-HVTC ngày 12 tháng 04 năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn của Ủy ban bầu cử các cấp về việc Lập, niêm yết danh sách cử tri và công bố, niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, danh sách người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Học viện Tài chính thông báo về việc thực hiện quyền bầu cử như sau:

          1. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày 23/5/2021 (chủ nhật).

          Thời gian bỏ phiếu: từ 7h00 - 19h00 ngày 23/5/2021 (chủ nhật).

          Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

          2. Danh sách sinh viên kê khai nơi đăng ký bầu cử được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Học viện từ ngày 12/4/2021.

          Trường hợp sinh viên thay đổi nơi đăng ký bầu cử so với thông tin đã kê khai, hoặc có nhầm lẫn, sai sót… sinh viên phải thông báo ngay với Khoa QLSV, Lớp để các đơn vị tổng hợp, báo lại về Ban CTCT&SV trước ngày 30/04/2021.

          3. Toàn quốc thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu từ ngày 13/04/2021. Sinh viên ngoại trú chủ động liên hệ với Tổ dân phố nơi đăng ký bầu cử để kiểm tra thông tin trong danh sách cử tri.

          Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, nếu phát hiện mình không có tên trong danh sách hoặc có sai sót, nhầm lẫn, sinh viên phải thông báo lại với UBND xã (phường/thị trấn) thông qua Tổ bầu cử để điều chỉnh kịp thời.

          Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu không thể tham gia bỏ phiếu tại nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì sinh viên có quyền xin Giấy chứng nhận của UBND xã (phường/thị trấn) nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh ở nơi có thể tham gia bỏ phiếu.

          4. Sinh viên nội trú có đăng ký bỏ phiếu tại Học viện: tham gia bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 6 phường Đức Thắng (HT.A1-HVTC). Danh sách cử tri là sinh viên nội trú đã đăng ký được niêm yết từ ngày 11/4/2021.

          Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách, sinh viên nội trú có trách nhiệm kiểm tra, nếu phát hiện nhầm lẫn, sai sót phải thông báo ngay với đại diện Tổ bầu cử để điều chỉnh kịp thời (cụ thể: KTX B5+B6: đ/c La Quang Tú; KTX B7+B8+B9: đ/c Vũ Hưng).

          Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu sinh viên nội trú không thể tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 6 phường Đức Thắng thì viết Giấy đề nghị gửi đại diện Tổ bầu cử để UBBC phường Đức Thắng làm thủ tục giới thiệu tham gia bỏ phiếu tại nơi khác.

          5. Nhận, bảo quản, sử dụng Thẻ cử tri:

          Theo lịch thống nhất tại các khu vực bỏ phiếu, Tổ bầu cử sẽ phát Thẻ cử tri cho toàn bộ cử tri có tên trong danh sách. Cử tri có trách nhiệm bảo quản, sử dụng Thẻ cử tri của mình để tham gia bầu cử, phục vụ thống kê, báo cáo tổng kết công tác vận động tham gia bầu cử.

         Đối với cử tri là sinh viên Học viện, sau Ngày bầu cử 23/05/2021, Ban CTCT&SV phối hợp với các Khoa QLSV thực hiện thu thập minh chứng về việc sinh viên tham gia bầu cử (cụ thể: sinh viên có Thẻ cử tri, Thẻ cử tri được đóng dấu “ĐÃ BỎ PHIẾU” của Tổ bầu cử,…) làm căn cứ đánh giá phù hợp trong kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2, năm học 2020-2021.

          Đây là quyền lợi công dân và gắn với ý thức chính trị, Học viện thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và sinh viên được biết và nghiêm túc thực hiện.

Tải DS sinh viên CQ 55 kê khai nơi bầu cử

Tải DS sinh viên CQ 56 kê khai nơi bầu cử

Tải DS sinh viên CQ 57 kê khai nơi bầu cử

Tải DS sinh viên CQ 58 kê khai nơi bầu cử

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 4490

Danh sách liên kết