Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 14/05/2018 - 9:13

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019

- Hệ Đại học chính quy giai đoạn I (ngày vào học 30/07/2018) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy giai đoạn II (ngày vào học 08/10/2018) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy giai đoạn III (ngày vào học 26/11/2018) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Liên thông đại học [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]
 

Số lần đọc: 4007