Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 13/12/2018 - 16:56

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019

- Hệ Đại học chính quy giai đoạn I (ngày vào học 02/01/2019) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy giai đoạn II (ngày vào học 01/04/2019) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Liên thông đại học [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

 

Số lần đọc: 3384

Danh sách liên kết