Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 09/05/2019 - 10:38

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020

- Hệ Đại học chính quy giai đoạn I (ngày vào học 30/07/2019) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy giai đoạn II và III (ngày vào học 07/10/2019) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Liên thông đại học [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 16510

Danh sách liên kết