Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 01/11/2019 - 11:6

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn I (ngày vào học 02/01/2020) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn II và III (ngày vào học 30/03/2020) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giáo dục thể chất - Chương trình đại trà [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giáo dục thể chất - Chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy khóa 54 học phần/môn học bổ sung - Chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Liên thông đại học [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời khóa biểu đang được tiếp tục cập nhật

Số lần đọc: 29445

Danh sách liên kết