Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 21/12/2017 - 16:44

Thời khóa biểu hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2017 - 2018

- TKB các khóa Đợt 1 (vào học từ 02/01/2018) [XEM TẠI ĐÂY]

- TKB các khóa Đợt 2 (vào học từ 02/04/2018) [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 8775