Tiếng Việt | English
Thứ ba, 20/09/2016 - 10:7

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Dương Thị Thúy Hà
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Dương Thị Thúy Hà. Về đề tài: “Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành dược phẩm ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ số 869/QĐ-HVTC ngày 12/8/2016.

Thời gian15h00 ngày 07/10/2016

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 603