Tiếng Việt | English
Thứ tư, 21/09/2016 - 9:54

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Ngô Thị Thanh Huyền
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Ngô Thị Thanh Huyền. Về đề tài: “Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Phạm Văn Liên.

Thành phần theo QĐ số 922/QĐ-HVTC ngày 29/8/2016.

Thời gian15h00 ngày 05/10/2016

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 809