Tiếng Việt | English
Thứ tư, 28/09/2016 - 14:42

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Nguyễn Hồng Anh và NCS Nguyễn Việt Dũng
Học viện Tài chính thông báo Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Nguyễn Hồng Anh và NCS Nguyễn Việt Dũng cụ thể như sau:

1. NCS Nguyễn Việt Dũng:

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Việt Dũng. Về đề tài: “Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam”.

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ số 947/QĐ-HVTC ngày 05/09/2016.

Thời gian15h30 ngày 11/10/2016

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

 
2. NCS Nguyễn Hồng Anh:
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Hồng Anh. Về đề tài: “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất liên doanh với nước ngoài ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ số 896/QĐ-HVTC ngày 22/8/2016.

Thời gian9h00 ngày 10/10/2016

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

 

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 1024