Tiếng Việt | English
Thứ tư, 05/10/2016 - 9:16

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Lê Tuấn Hiệp
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Lê Tuấn Hiệp. Về đề tài: “Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam”.

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ số 1034/QĐ-HVTC ngày 23/09/2016.

Thời gian15h00 ngày 27/10/2016

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

 
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 826