Tiếng Việt | English
Thứ hai, 17/10/2016 - 10:9

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Diệu Thu và NCS Võ Thị Vân Khánh
Học viện Tài chính thông báo Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Diệu Thu và NCS Võ Thị Vân Khánh cụ thể như sau:

1. NCS Nguyễn Thị Diệu Thu
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Thị Diệu Thu. Về đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phần mềm trong các DN sản xuất phần mềm ở Việt Nam hiện nay”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Trương Thị Thủy

Thành phần theo QĐ số 1088/QĐ-HVTC ngày 30/9/2016.

Thời gian15h30 ngày 03/11/2016

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

2. NCS Võ Thị Vân Khánh

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Võ Thị Vân Khánh. Về đề tài: “Tăng cường thu hút FDI vào các khu công nghiệp theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2030”.

Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Phạm Văn Liên

Thành phần theo QĐ số 1078/QĐ-HVTC ngày29/9/2016.

Thời gian15h00 ngày 08/11/2016

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

 

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 1179