Tiếng Việt | English
Thứ ba, 06/12/2016 - 14:16

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Thị Thùy Trang và NCS Nguyễn Bích Hương Thảo
Học viện Tài chính thông báo Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Bích Hương Thảo chi tiết như sau:

1. NCS Trần Thị Thùy Trang

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Trần Thị Thùy Trang. Về đề tài: “Hoàn thiện kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Trương Thị Thủy

Thành phần theo QĐ số 1291/QĐ-HVTC ngày 14/11/2016.

Thời gian15h00 ngày 20/12/2016

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

2. NCS Nguyễn Bích Hương Thảo

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Bích Hương Thảo. Về đề tài: “Tổ chức hệ thống kế toán quản trị trong các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản”. 

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Vũ Việt.

Thành phần theo QĐ số 1316/QĐ-HVTC ngày 17/11/2016.

Thời gian15h30 ngày 19/12/2016

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 602