Tiếng Việt | English
Thứ hai, 12/12/2016 - 9:52

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Trần Tuấn Anh
Học viện Tài chính thông báo Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Trần Tuấn Anh như sau:

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Trần Tuấn Anh. Về đề tài: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. 

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Trương Thị Thủy.

Thành phần theo QĐ số 1322/QĐ-HVTC ngày 21/11/2016.

Thời gian15h00 ngày 23/12/2016

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 522