Tiếng Việt | English
Thứ ba, 13/12/2016 - 10:29

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Phí Thị Kiều Anh
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phí Thị Kiều Anh về đề tài: “Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt.

Thành phần theo QĐ 1342/QĐ-HVTC ngày 28/11/2016.

Thời gian: 15h00 ngày 29/12/2016.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 602