Tiếng Việt | English
Thứ tư, 21/12/2016 - 9:31

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Nguyễn Phương Ngọc
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Phương Ngọc. Về đề tài: “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty sản xuất kinh doanh nước sạch thuộc khu vực Miền Bắc”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ số 1376/QĐ-HVTC ngày 02/12/2016.

Thời gian14h30 ngày 06/01/2017

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Trân trọng cảm ơn./. 

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 576