Tiếng Việt | English
Thứ năm, 29/12/2016 - 8:39

Học viện Tài chính thông báo lịch bảo vệ của NCS Đường Thị Quỳnh Liên
Ngày 29 tháng 12 năm 2016

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Đường Thị Quỳnh Liên. Về đề tài: “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực Miền Trung Việt Nam”.  

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Trương Thị Thủy

Thành phần theo QĐ số 1482/QĐ-HVTC ngày 16/12/2016.

Thời gian: 15h00 ngày 16/01/2017

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau Đại học
Số lần đọc: 544