Tiếng Việt | English
Thứ tư, 04/01/2017 - 9:17

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Nguyễn Trung Kiên
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Trung Kiên. Về đề tài: “Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang”.

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 1432/QĐ-HVTC ngày 13/12/2016.

Thời gian: 9h00 ngày 17/01/2017

Địa điểm: Hội trường G1  – HVTC, số 8 Phan Huy Chú, Hà Nội.

Trân trọng kính mời quí vị qua tâm tới dự.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 1133