Tiếng Việt | English
Thứ năm, 16/02/2017 - 9:8

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Nguyễn Tuấn Đạt
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Tuấn Đạt. Về đề tài: “Giải pháp tài chính tái cấu trúc các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 1532/QĐ-HVTC ngày 23/12/2016.

Thời gian: 15h30 ngày 01/03/2017

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 526