Tiếng Việt | English
Thứ hai, 06/03/2017 - 21:41

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của Dương Ngọc Quang
Ngày 6 tháng 3 năm 2017

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Dương Ngọc Quang. Về đề tài: “Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam”.  

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 1537/QĐ-HVTC ngày 23/12/2016.

Thời gian15h30 ngày 21/03/2017

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Trân trọng cảm ơn./.  

Khoa Sau Đại học
Số lần đọc: 401