Tiếng Việt | English
Thứ hai, 13/03/2017 - 9:19

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Thủy
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Thủy về đề tài: “Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt.

Thành phần theo QĐ 159/QĐ-HVTC ngày 23/02/2016.

Thời gian: 15h00 ngày 24/03/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 392