Tiếng Việt | English
Thứ tư, 15/03/2017 - 9:26

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Hải Hà
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Hải Hà về đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong cac doanh nghiệp may Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt.

Thành phần theo QĐ 173/QĐ-HVTC ngày 27/02/2016.

Thời gian: 15h00 ngày 29/03/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 601