Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 17/03/2017 - 9:12

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Đào
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Thị Đào. Về đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất giầy trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Trương Thị Thủy

Thành phần theo QĐ số 99/QĐ-HVTC ngày 06/02/2017.

Thời gian: 15h30 ngày 30/03/2017

Địa điểm: Hội trường 206, HVTC 21 Ngõ Hàng Cháo, HN.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 433