Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 14/04/2017 - 14:35

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Trung Dũng
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Trung Dũng về đề tài: “Giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Bộ công an”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Phạm Văn Liên.

Thành phần theo QĐ 318/QĐ-HVTC ngày 28/03/2017

Thời gian: 9h00 ngày 28/04/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

 

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 429