Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 21/04/2017 - 10:24

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Phi Hùng
Về đề tài: “Tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên””.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 274/QĐ-HVTC ngày 21/03/2017.

Thời gian: 15h00 ngày 03/05/2017

Địa điểm: Hội trường 206, HVTC 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 376