Tiếng Việt | English
Thứ ba, 25/04/2017 - 14:45

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đặng Thị Hồng Hà
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Đặng Thị Hồng Hà. Về đề tài: “Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Trương Thị Thủy

Thành phần theo QĐ số 366/QĐ-HVTC ngày 05/04/2017.

Thời gian: 16h00 ngày 10/05/2017

Địa điểm: Hội trường 206, HVTC 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

 

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 302