Tiếng Việt | English
Thứ ba, 25/04/2017 - 14:47

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thị Vân Anh
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Lê Thị Vân Anh. Về đề tài: “Giải pháp thu hút và sử dụng nguồn vốn huy động qua kênh phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ”.

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Phạm Văn Liên

Thành phần theo QĐ số 403/QĐ-HVTC ngày 13/04/2017.

Thời gian9h00 ngày 17/05/2017

Địa điểm: Hội trường 206, HVTC 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 428