Tiếng Việt | English
Thứ ba, 25/04/2017 - 14:51

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hoàng Thu Hiền và NCS Hoàng Thị Phương Lan

1. NCS Hoàng Thu Hiền:

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Hoàng Thu Hiền. Về đề tài: “Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam”.  

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ số 367/QĐ-HVTC ngày 05/04/2017.

Thời gian: 15h00 ngày 17/05/2017

Địa điểm: Hội trường 206, HVTC 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

2. NCS Hoàng Thị Phương Lan:

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Hoàng Thị Phương Lan. Về đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ở các trường đại học ngoài công lập của Việt Nam trên địa bàn Hà Nội”.  

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 362/QĐ-HVTC ngày 03/04/2017.

Thời gian: 15h00 ngày 11/05/2017

Địa điểm: Hội trường 206, HVTC 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

 

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 553