Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 19/05/2017 - 8:51

Lịch bảo vệ tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Nguyễn Hồng Nhung
Ngày 29 tháng 5 năm 2017

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Ngô Hồng Nhung về đề tài: “Giải pháp tài chính để phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Phạm Văn Liên.

Thành phần theo QĐ 478/QĐ-HVTC ngày 28/04/2017

Thời gian: 15h00 ngày 03/06/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Sau Đại học
Số lần đọc: 459