Tiếng Việt | English
Thứ hai, 19/06/2017 - 10:8

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy:
Đề tài: "Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các công ty cổ phần xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 62.34.03.01
Người hướng dẫn: 1. PGS,TS. Phạm Quang; 2. TS. Trần Hải Long
Thời gian: 15h ngày 6/7/2017 (thứ 5).
Học viện Tài chính thông báo để quý vị quan tâm đến dự.
Trân trọng!
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 313