Tiếng Việt | English
Thứ tư, 28/06/2017 - 9:25

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Ngô Như Vinh
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Ngô Như Vinh về đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán doanh nghiệp nhà nước do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Trương Thị Thủy.

Thành phần theo QĐ 631/QĐ-HVTC ngày 01/06/2017

Thời gian: 15h00 ngày 10/07/2017.

Địa điểm: Hội trường G1  – HVTC, số 8 Phan Huy Chú, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 156