Tiếng Việt | English
Thứ năm, 29/06/2017 - 9:46

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Thongvon LUONGPHIMM
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Thongvon LUONGPHIMMA về đề tài: “Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào”.

 Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Phạm Văn Liên.

Thành phần theo QĐ 482/QĐ-HVTC ngày 28/04/2017

Thời gian: 15h00 ngày 12/07/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

 
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 188