Tiếng Việt | English
Thứ năm, 20/07/2017 - 14:55

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Dìu Đức Hà
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Dìu Đức Hà về đề tài: “Huy động nguồn lực tài chính phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Phạm Văn Liên.

Thành phần theo QĐ 721/QĐ-HVTC ngày 04/07/2017

Thời gian: 14h30 ngày 04/08/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

 
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 3666