Tiếng Việt | English
Thứ hai, 24/07/2017 - 21:4

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Nga
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Nga về đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp thanh khoáng sản Việt Nam”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 713/QĐ-HVTC ngày 03/07/2017

Thời gian: 15h00 ngày 09/08/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 1696