Tiếng Việt | English
Thứ hai, 24/07/2017 - 21:12

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lương Khánh Chi và NCS Phạm Thị Tường Vân

1. NCS Lương Khánh Chi:

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lương Khánh Chi về đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ 663/QĐ-HVTC ngày 13/06/2017

Thời gian: 15h00 ngày 08/08/2017.

2. NCS Phạm Thị Tường Vân:

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Tường Vân về đề tài: “Cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước với Tập đoàn Tài chính ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ 739/QĐ-HVTC ngày 06/07/2017

Thời gian: 15h00 ngày 10/08/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 1766