Tiếng Việt | English
Thứ tư, 26/07/2017 - 11:5

Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Việt Phương
Ngày 26 tháng 7 năm 2017

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Việt Phương về đề tài: “Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Phạm Văn Liên

Thành phần theo QĐ 738/QĐ-HVTC ngày 06/07/2017

Thời gian: 15h00 ngày 06/08/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau Đại học
Số lần đọc: 3001