Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 28/07/2017 - 10:55

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trương Thị Hiền
Ngày 28 tháng 7 năm 2017

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trương Thị Hiền về đề tài: “Quản lý tài chính tại các trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện tự chủ”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Phạm Văn Liên

Thành phần theo QĐ 756/QĐ-HVTC ngày 12/07/2017

Thời gian: 15h00 ngày 12/08/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau Đại học
Số lần đọc: 1776