Tiếng Việt | English
Thứ hai, 07/08/2017 - 12:59

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Phương Anh, NCS Phạm Anh Tuấn, NCS Lê Thị Hương, NCS Nguyễn Lê Hoa
Học viện Tài chính thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho các NCS cụ thể như sau:

1. NCS Phạm Thị Phương Anh

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Phương Anh về đề tài: “Giải pháp đảm bảo an ninh tài chính trong các doanh nghiệp hàng không Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ 739/QĐ-HVTC ngày 19/07/2017

Thời gian: 13h00 ngày 19/08/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

2. NCS Phạm Anh Tuấn

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Anh Tuấn về đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ 786/QĐ-HVTC ngày 17/07/2017

Thời gian: 15h30 ngày 19/08/2017.

3. NCS Lê Thị Hương

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thị Hương về đề tài: “Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ 707/QĐ-HVTC ngày 30/06/2017

Thời gian: 9h00 ngày 18/08/2017.

4. NCS Nguyễn Lê Hoa

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Lê Hoa về đề tài: “Hoàn thiện phân tích tài chính trong giám sát tài chính đối với Tập đoàn kinh tế Nhà nước ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ 706/QĐ-HVTC ngày 30/06/2017

Thời gian: 15h00 ngày 17/08/2017.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 79