Tiếng Việt | English
Thứ hai, 07/08/2017 - 14:51

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thu Giang, NCS Hoàng Thanh Hạnh
Học viện Tài chính thông báo Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho các NCS cụ thể như sau:

1. NCS Nguyễn Thu Giang

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thu Giang về đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam trong điều kiện cạnh tranh tự do giữa các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay”

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ 692/QĐ-HVTC ngày 27/06/2017

Thời gian: 15h00 ngày 150/08/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

2. NCS Hoàng Thanh Hạnh

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hoàng Thanh Hạnh về đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở Tổng công ty Bưu điện Việt Nam”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ 777/QĐ-HVTC ngày 17/07/2017

Thời gian: 15h00 ngày 24/08/2017.

Số lần đọc: 79