Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 08/08/2017 - 10:40

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Thị Diện
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Thị Diện về đề tài: “Hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho việc ra quyết định tài chính của Tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ 788/QĐ-HVTC ngày 18/07/2017

Thời gian: 15h00 ngày 21/08/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 204