Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 15/08/2017 - 11:8

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Hải Thu và NCS Nguyễn Hoàng Dũng
Học viện tài chính thông báo Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Hải Thu và NCS Nguyễn Hoàng Dũng cụ thể như sau:

1. NCS Nguyễn Thị Hải Thu

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Hải Thu về đề tài: “Quản lý sự luân chuyển của cac dòng vốn nước ngoài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”. Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Phạm Văn Liên.

Thành phần theo QĐ 789/QĐ-HVTC ngày 18/07/2017

Thời gian: 9h00 ngày 29/08/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

2. NCS Nguyễn Hoàng Dũng

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Hoàng Dũng về đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Bắc miền Trung”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt.

Thành phần theo QĐ 822/QĐ-HVTC ngày 25/07/2017

Thời gian: 15h00 ngày 30/08/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 12