Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 16/08/2017 - 11:24

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Đức Nguyên
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Đức Nguyên về đề tài: “Quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ 823/QĐ-HVTC ngày 258/07/2017

Thời gian: 15h00 ngày 28/08/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 80