Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 21/08/2017 - 16:6

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thành Trung
Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thành Trung

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thành Trung về đề tài: “Cải cách quản lý thuế ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ 741/QĐ-HVTC ngày 0607/2017

Thời gian: 15h00 ngày 08/09/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau Đại học
Số lần đọc: 57