Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 22/08/2017 - 18:41

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Ngô Anh Tuấn
Ngày 22 tháng 8 năm 2017

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Ngô Anh Tuấn về đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Học viện thuộc Bộ quốc phòng”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt.

Thành phần theo QĐ 832/QĐ-HVTC ngày 27/07/2017

Thời gian: 15h00 ngày 06/09/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau Đại học
Số lần đọc: 83