Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 09/07/2018 - 15:3

Lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thế Anh
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thế Anh về đề tài: “Hoàn thiện thẩm định năng lực tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội”.

 Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 639/QĐ-HVTC ngày 05/06/2018

Thời gian: 16h00 ngày 24/07/2018.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 221