Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 24/04/2019 - 10:27

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Mai Thị Diệu Hằng
Ngày 23 tháng 4 năm 2019

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Mai Thị Diệu Hằng về đề tài: “Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 243/QĐ-HVTC ngày 28/03/2019

Thời gian: 15h ngày 08/05/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Số lần đọc: 156

Danh sách liên kết